Kontakt

Ako imate pitanja
Javite nam se!

  • Email Address
    vodici.dubrovnik@du.t-com.hr
  • Telefon
    020 323-608
    098 251-090

Upravni odbor

Maja Milovčić (098 221-487, maja.milovcic@du.t-com.hr)
Tomislav Bencek (091 568-2051)
Željka Casagrande (091 517-6812, zcasagrande@yahoo.com)
Patricija Cvinar (098 753-676, trizia55555@yahoo.co.uk)
Jelica Čučević (098 765-385, jelica.cucevic@gmail.com)
Nikolina Kapović (098 923-7955, kikebrailo@yahoo.com)
Ivana Zbačnik (091 568-5364, ivanadu2001@yahoo.com)