Kako postati naš član

Naplata posredstvom tvrtke "Vodiči d.o.o."

Tako je članovima koji to žele, omogućena centralizirana naplata usluga, na način da tvrtka Vodiči d.o.o. u ime i za račun vodiča fakturira donesene naloge, te nakon izvršene uplate od agencije naručitelja, zadrži 5% bruto iznosa (na ime pokrića troškova), nakon toga vrši obračun i uplatu doprinosa (15% zdravstveno, 15 + 5% mirovinsko), poreza i prireza, te isplati vodiču neto iznos isključivo na njegov žiro račun (Obračun na način tzv. drugog dohotka).


FAKTURIRANJE I BEZGOTOVINSKA NAPLATA

Fakturiranje

Zaduženje bloka naloga: Kako bi se moglo poslati fakturu vodič najprije treba zadužiti blok naloga u uredu DTVD. Svaki blok ima 25 naloga (svaki u četiri kopije) – svaki zaduženi nalog vodič je dužan predati u DTVD. Svaki preuzeti blok se evidentira zaduženjem u kompjuteru. U slučaju greške koju nije moguće ispraviti na istome nalogu, nalog treba poništiti i donijeti prve tri kopije u DTVD kako bi se isti stornirao u kompjuteru (roza kopija ostaje u bloku radi vlastite evidencije).

Ispunjanje naloga: Za svako izvršeno vođenje vodič ispunja nalog – treba ispuniti sve rubrike u nalogu i upisati cijenu prema važećem osobnom cjeniku.

Ovjera naloga: Kada je naručitelj gradska agencija, vodič najčešće nalog nosi na potpis naručitelju koji uzima prvu kopiju, a ostale 2 bijele kopije vraća u DTVD (roza kopija ostaje u bloku radi vlastite evidencije). Radi li se o agenciji koja nema poslovnicu u Dubrovniku, uz voucher koji dobije od grupe vodič donosi u DTVD i 3 bijele kopije naloga. Sve češće i dubrovačke agencije izdaju vouchere pa u tom slučaju nalog ne treba nositi na ovjeru potpisom. Potpis vodiča obavezan je na svakom nalogu.

Fakturiranje: Zaprimljeni nalozi fakturiraju se u roku od tjedan dana od donošenja. Fakturiranje je moguće isključivo na temelju naloga a nije moguće samo na temelju vouchera ili narudžbenice.

Isplata

Naplaćene fakture se obračunavaju se i isplaćuju vodičima 1x tjedno.

Evidencija isplate ne može se dobiti na zahtjev, osim iznimno, nego je dostupna svakog prvog u mjesecu za prethodni mjesec i to za svakog člana ponaosob. Na tom izlistaju su navedeni slijedeći podaci:

Broj naloga – svaki broj naloga se može pojaviti dva puta na izlistaju – kada je fakturiran i kada je isplaćen vodiču;

Datum naloga – datum posljednjeg vođenja navedenog na tom nalogu;

Broj računa – broj zajedničke fakture koja je poslana naručitelju – ako je predano više naloga različitih vodiča za istog naručitelja bit će fakturirani zajedno

Datum računa – datum kada je poslana navedena zajednička faktura

Obračun - nakon što agencija naručitelj plati zajedničku fakturu, jedanput tjedno, vrši se obračun i isplata onim vodičima čiji su nalozi uključeni u zajedničku fakturu;

Datum obračuna – datum isplate određenog naloga.

Na izlistaju su radi potpune evidencije također navedeni agencija naručitelj, bruto iznos naloga i provizija koju za svoje posredovanje zadržava agencija Vodiči d.o.o. (5 % od bruto iznosa) Pored mjesečnih izlistaja koje treba osobno preuzeti u uredu Društva, na kraju godine se dobije ukupni godišnji izlistaj, kojeg se može preuzeti osobno iako ga se uobičajeno šalje poštom.
 

Mirovinsko i zdravstveno osiguranje

  1. Prilikom uplate honorara svakom se vodiču uplaćuje 15% doprinosa za I stup mirovinskog osiguranja i 5% za II stup mirovinskog osiguranja (ako ga vodič ima). Ostvareni staž se izračunava tako da se godišnji primitak (bruto umanjen za proviziju udruge i doprinos za zdravstveno) podijeli sa prosječnom hrvatskom bruto plaćom (za 2011.g iznosila 7.796kn), s tim da u jednoj godini vodič ne može ostvariti više od 12 mjeseci staža. Ovako ostvaren staž ne upisuje se u radnu knjižicu već se u Zavodu za mirovinsko osiguranje može dobiti potvrda o ostvarenom stažu.
  2. Prilikom uplate honorara svakom se vodiču uplaćuje 15% doprinosa za zdravstveno osiguranje. Da bi se ostvarilo pravo na zdravstveno osiguranje potrebno je ostvariti najnižu godišnju osnovicu (u 2012. iznosi 2.714,60 kn) u neto iznosu, te daljnje prihode slijedeće mjesece osiguranja. Za prijavu vodič se treba obratiti u Zavod za zdravstveno osiguranje. Svaki vodič osiguran na ovaj način mora osobno voditi računa o datumu isteka zdravstvenog osiguranja koji je naznačen na prijavi i ponovnoj prijavi.Ovako osiguran, vodič može ostvariti pravo na bolovanje i to najviše u trajanju od 6 mjeseci, s tim da se odmah mora prijaviti na liječničko povjerenstvo. Također se može ostvariti pravo na rodiljni i roditeljski dopust i naknadu.

Ostali:
• Redovnim studentima mirovinski staž se obračunava na gore navedeni način, dok im je zdravstveno riješeno temeljem statusa studenta.
• Zaposlenima će uplate temeljem drugog dohotka u konačnici rezultirati višim iznosom mirovine, a zdravstveno imaju već riješeno temeljem radnog odnosa.
• Umirovljenici ne plaćaju doprinose te temeljem drugog dohotka ne ostvaruju dodatna prava.

Napomena: Zbog sporosti sustava ponekad su uplaćeni doprinosi u Zavodu za zdravstveno ili Zavodu za mirovinsko vidljivi tek za nekoliko mjeseci od datuma uplate.


Porez na dohodak
Nakon isteka kalendarske godine dobije se ovjerena potvrda o isplaćenom dohotku, uplaćenim doprinosima, porezu na dohodak i prirezu koja služi u svrhu podnošenja prijave poreza na dohodak. Zakon o porezu na dohodak precizno regulira koji su građani obvezni podnijeti godišnju prijavu poreza na dohodak.

PDV
Ako vodič u kalendarskoj godini ostvari 230.000,00 i više kuna primitka osobno je dužan prijaviti se u sustav PDV-a na Poreznoj upravi, u zakonskom roku.

VAŽNA NAPOMENA:
Ako dođe do promjene podataka i/ili statusa vodiča (promjena prezimena, promjena prebivališta, odlazak u mirovinu i sl.) potrebno je hitno obavijestiti tajnicu, kako bi se izbjegle pogreške u računovodstvu.

Kako postati naš član

Korisne informacije za turističke vodiče

Ako ste vodiči ili to tek planirate postati pripremili smo niz korisnih informacija...

Korisne informacije za naručitelje vođenja

Tražite vodiča i zanima vas kad i kako ga angažirati, te trebate popis vodiča po jezicima...

AKTUALNO
Obavijest

U srijedu, 27.03.2019.g., je održana redovna skupština Društva turističkih vodiča "Dubrovnik".