Kako postati naš član

Naplata posredstvom tvrtke "Vodiči d.o.o."

Tako je članovima koji to žele, omogućena centralizirana naplata usluga, na način da tvrtka Vodiči d.o.o. u ime i za račun vodiča fakturira donesene naloge, te nakon izvršene uplate od agencije naručitelja, zadrži 5% bruto iznosa (na ime pokrića troškova), nakon toga vrši obračun i uplatu doprinosa (7,5% zdravstveno, 7,5 + 2,5% mirovinsko), poreza i prireza, te isplati vodiču neto iznos isključivo na njegov žiro račun (Obračun na način tzv. drugog dohotka).


FAKTURIRANJE I BEZGOTOVINSKA NAPLATA

Fakturiranje

Zaduženje bloka naloga: Kako bi se moglo poslati fakturu vodič najprije treba zadužiti blok naloga u uredu DTVD. Svaki blok ima 25 naloga (svaki u tri kopije) – svaki zaduženi nalog vodič je dužan predati u DTVD. Svaki preuzeti blok se evidentira zaduženjem u kompjuteru. U slučaju greške koju nije moguće ispraviti na istome nalogu, nalog treba poništiti i donijeti prve dvije kopije u DTVD kako bi se isti stornirao u kompjuteru (roza kopija ostaje u bloku radi vlastite evidencije).

Ispunjanje naloga: Za svako izvršeno vođenje vodič ispunja nalog – treba ispuniti sve rubrike u nalogu i upisati cijenu prema važećem osobnom cjeniku.

Ovjera naloga: Kada je naručitelj gradska agencija, vodič nalog nosi na potpis naručitelju ako to agencija traži. Radi li se o agenciji koja nema poslovnicu u Dubrovniku, uz voucher koji dobije od grupe vodič donosi u DTVD i 2 bijele kopije naloga. Sve češće i dubrovačke agencije izdaju vouchere pa u tom slučaju nalog ne treba nositi na ovjeru potpisom. Potpis vodiča obavezan je na svakom nalogu.

Fakturiranje: Zaprimljeni nalozi fakturiraju se u roku od tjedan dana od donošenja. Fakturiranje je moguće isključivo na temelju naloga a nije moguće samo na temelju vouchera ili narudžbenice.

Isplata

Naplaćene fakture se obračunavaju se i isplaćuju vodičima 1x tjedno.

Evidencija isplate ne može se dobiti na zahtjev, osim iznimno, nego je dostupna svakog prvog u mjesecu za prethodni mjesec i to za svakog člana ponaosob. Na tom izlistaju su navedeni slijedeći podaci:

Broj naloga – svaki broj naloga se može pojaviti dva puta na izlistaju – kada je fakturiran i kada je isplaćen vodiču;

Datum naloga – datum posljednjeg vođenja navedenog na tom nalogu;

Broj računa – broj zajedničke fakture koja je poslana naručitelju – ako je predano više naloga različitih vodiča za istog naručitelja bit će fakturirani zajedno

Datum računa – datum kada je poslana navedena zajednička faktura

Obračun - nakon što agencija naručitelj plati zajedničku fakturu, jedanput tjedno, vrši se obračun i isplata onim vodičima čiji su nalozi uključeni u zajedničku fakturu;

Datum obračuna – datum isplate određenog naloga.

Na izlistaju su radi potpune evidencije također navedeni agencija naručitelj, bruto iznos naloga i provizija koju za svoje posredovanje zadržava agencija Vodiči d.o.o. (5 % od bruto iznosa) Pored mjesečnih izlistaja koje treba osobno preuzeti u uredu Društva, na kraju godine se dobije ukupni godišnji izlistaj, kojeg se može preuzeti osobno.
Osim provizije, od bruto iznosa na nalogu uplaćuje se 10% za mirovinsko i 7,5% za zdravstveno osiguranje, 20% poreza na dohodak i 10% prireza (ovisno o općini) - vodič od iznosa napisanog na nalogu dobije 62% neto iznosa na svoj žiro račun (od 600 kn dobije 372,22 kn).
 

Mirovinsko i zdravstveno osiguranje

  1. Prilikom uplate honorara svakom se vodiču uplaćuje 7,5% doprinosa za I stup mirovinskog osiguranja i 2,5% za II stup mirovinskog osiguranja (ako ga vodič ima). Ostvareni staž se izračunava tako da se godišnji primitak (bruto umanjen za proviziju udruge i doprinos za zdravstveno) podijeli sa prosječnom hrvatskom bruto plaćom (za 2011.g iznosila 7.796kn), s tim da u jednoj godini vodič ne može ostvariti više od 12 mjeseci staža. Ovako ostvaren staž ne upisuje se u radnu knjižicu već se u Zavodu za mirovinsko osiguranje može dobiti potvrda o ostvarenom stažu.
  2. Prilikom uplate honorara svakom se vodiču uplaćuje 7,5% doprinosa za zdravstveno osiguranje. Da bi se ostvarilo pravo na zdravstveno osiguranje potrebno je ostvariti najnižu godišnju osnovicu (u 2012. iznosi 2.714,60 kn) u neto iznosu, te daljnje prihode slijedeće mjesece osiguranja. Za prijavu vodič se treba obratiti u Zavod za zdravstveno osiguranje. Svaki vodič osiguran na ovaj način mora osobno voditi računa o datumu isteka zdravstvenog osiguranja koji je naznačen na prijavi i ponovnoj prijavi.Ovako osiguran, vodič može ostvariti pravo na bolovanje i to najviše u trajanju od 6 mjeseci, s tim da se odmah mora prijaviti na liječničko povjerenstvo. Također se može ostvariti pravo na rodiljni i roditeljski dopust i naknadu.

Napomena: Zbog sporosti sustava ponekad su uplaćeni doprinosi u Zavodu za zdravstveno ili Zavodu za mirovinsko vidljivi tek za nekoliko mjeseci od datuma uplate.


Porez na dohodak
Nakon isteka kalendarske godine dobije se ovjerena potvrda o isplaćenom dohotku, uplaćenim doprinosima, porezu na dohodak i prirezu koja služi u svrhu podnošenja prijave poreza na dohodak. Zakon o porezu na dohodak precizno regulira koji su građani obvezni podnijeti godišnju prijavu poreza na dohodak.


Ostali:
• Redovnim studentima mirovinski staž se obračunava na gore navedeni način, dok im je zdravstveno riješeno temeljem statusa studenta.
• Zaposlenima će uplate temeljem drugog dohotka u konačnici rezultirati višim iznosom mirovine, a zdravstveno imaju već riješeno temeljem radnog odnosa.
• Umirovljenici temeljem drugog dohotka ne ostvaruju dodatna prava.


PDV
Ako vodič u kalendarskoj godini ostvari 300.000,00 i više kuna primitka osobno je dužan prijaviti se u sustav PDV-a na Poreznoj upravi, u zakonskom roku.

VAŽNA NAPOMENA:
Ako dođe do promjene podataka i/ili statusa vodiča (promjena prezimena, promjena prebivališta, odlazak u mirovinu i sl.) potrebno je hitno obavijestiti tajnicu, kako bi se izbjegle pogreške u računovodstvu.

Kako postati naš član

Korisne informacije za turističke vodiče

Ako ste vodiči ili to tek planirate postati pripremili smo niz korisnih informacija...

Korisne informacije za naručitelje vođenja

Tražite vodiča i zanima vas kad i kako ga angažirati, te trebate popis vodiča po jezicima...

AKTUALNO
Tradicionalna besplatna vođenja za građane

Društvo turističkih vodiča Dubrovnik počinje tradicionalna besplatna vođenja za građane po Gradu ove subotu, 13. veljače u 10 sati s polaskom s Pila.